Kilukenu muyi hansañu yimunakukeña

Kilukenu muyi hamenyu yikwawu

A Yinsahu jaYehova

Lunda

Nyikanda nimaBuloshuwa Akudizisha Nachu Antu Bayibolu

Dizenu Bayibolu hamutu hamutu kuhitila muniyi nyikanda nimabuloshuwa imunateli kuloñolola.

 

 

 

TALENU
Giridi
Lisiti

Kutalatala Nsona Hefuku Hefuku—2018

Yipapilu Yakutambika Nachu Antu kuKupompa Kwamu 2017

Chipapilu Chakutambika Nachu Antu kuChipompelu

Wunatweshi Kwikala lbwambu daNzambi!

Nsañu yikwawu yinahimpuwu munyikanda yidi hayozelu yazatikaña nakesi kawuneñu kanda yikali munyikanda yetu yakupulinta.