Kilukenu muyi hansañu yimunakukeña

A Yinsahu jaYehova

Sakulenu idimi Lunda

Chihandilu niMudimu Wanetu AkwaKristu​—Mukanda waKupompa

Mumukanda waKupompa waChihandilu niMudimu mudi ndandanda ninsañu yakudiza kwakutaña Bayibolu kwamulungu nimulungu nikupompa kumu kwamulungu nimulungu kwawaYinsahu jaYehova.

 

TALENU
Giridi
Lisiti

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

May 2018

CHIHANDILU NIMUDIMU WANETU AKWAKRISTU-MUKANDA WAKUPOMPA

CHIHANDILU NIMUDIMU WANETU AKWAKRISTU-MUKANDA WAKUPOMPA

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

April 2018

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

March 2018

CHIHANDILU NIMUDIMU WANETU AKWAKRISTU-MUKANDA WAKUPOMPA

CHIHANDILU NIMUDIMU WANETU AKWAKRISTU-MUKANDA WAKUPOMPA

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

February 2018

REFERENCES FOR LIFE AND MINISTRY MEETING WORKBOOK

January 2018

CHIHANDILU NIMUDIMU WANETU AKWAKRISTU-MUKANDA WAKUPOMPA

CHIHANDILU NIMUDIMU WANETU AKWAKRISTU-MUKANDA WAKUPOMPA

CHIHANDILU NIMUDIMU WANETU AKWAKRISTU-MUKANDA WAKUPOMPA