Kilukenu muyi hansañu yimunakukeña

A Yinsahu jaYehova

Sakulenu idimi Lunda

Congregation Meetings of Jehovah’s Witnesses

Learn about our meetings. Find a meeting location near you.

Wanenu Iluña Didi Kwakwihi naKumwashakamaña