Yako kaha kuvihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

Tutuminenu

Wana keyala yetu nanambala yajishinga jetu.

Honduras

Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, A.R.

Apartado 147

11102 TEGUCIGALPA

HONDURAS

+504 22211394

+504 22214186

+504 22366680

+504 22368989

Maola Veji Kuzatanga haOfesi yaMutango

Kuputuka lyaMande nakuheta lyaChitanu

8:00 nachimene nakuheta 5:00 nachingoloshi.