Uno muli nakusaka kulinangula vyavivulu vyamuMbimbiliya tahi? Nge mukiko, kaha itavilenu vaminangule Mbimbiliya hawana wakanyombo. Sonekenu vyuma vinakusakiwa halipwata lili mwishi mangana vaminangulenga Mbimbiliya.