Vatu vali nakuseha Nowa

NOWA apwile napwevo navana vamalunga vatatu. Majina avana vakivo Sheme, Hame naYafwete. Mwana himwana apwile napuwenyi. Tanga yaNowa yapwile navatu vatanu navatatu.

Kalunga alwezele Nowa kulinga chuma chaungeji. Amulwezele kusonga wato waunene. Wato kana kutohwa nge mbopolo, oloze wasolokele nge chikasha chachinene chakuya muusuku. Kalunga ngwenyi ‘Kautunge ukapwe najizuvo jahamavu, najahakachi, najahelu.’ Jizuvo japwile jaNowa natanga yenyi, jatunyama, najakuhakamo kulya chavo.

Kalunga alwezele Nowa asote wato kuchina kwingila meya. Kalunga ngwenyi: ‘Nangukatuma livaji nakunongesa kaye kosena. Vosena vaze kaveshi kukapwa muwatoko navakafwa.’

Nowa navana venyi vononokele Yehova nakusonga. Oloze vatu vapwile nakuvaseha. Chivalinga lika upi. Nowa hakwambulula vyuma asakile kukalinga Kalunga, kakwapwile amwitavilileko.

Tanga yaNowa yinakwingisa tunyama navyakulya muwato

Wato kawakumine washiko mwomwo yakutohwa chikuma. Hakuhita chamyaka, wakumine. Jino Kalunga alwezele Nowa engise tunyama muwato. Kalunga ambile nge kumiyachi yimwe yatunyama akambateko vavali vavali, wachilunga nawachipwevo. Oloze kumiyachi yikwavo, Kalunga amulwezele ambateko vatanu navavali, vatanu navavali. Kalunga amulwezele engisemo natujila vamiyachi yosena. Nowa alingile mwamulwezele Kalunga.

Hakukumisa vyosenevi, Nowa natanga yenyi vengilile muwato. Jino Kalunga asokele chikolo. Nowa natanga yenyi vatataminyine mukachi. Achishinganyeke uli nakutatamina navo muwato. Uno chambwende vene livaji naliza nge muze ahanjikile Kalunga tahi?

Kuputuka 6:9-22; 7:1-9.Vihula

 • Tanga yaNowa yapwile navatu vangahi, kaha vana venyi vatatu vamalunga majinavo veya?
 • Chuma muka chaungeji chize Kalunga alwezele Nowa alinge, kaha mwomwo ika?
 • Uno vatu valingile ngachilihi omu Nowa avalwezele vyawato?
 • Vyuma muka Kalunga alwezele Nowa kutalisa kutunyama?
 • Omu Kalunga asokele kuchikolo chawato, Nowa natanga yenyi valingile ngachilihi?

Vihula vyakuhakilako

 • Tanga Kuputuka 6:9-22.

  Vyuma muka vyalingishile Nowa kupwa ngamba yaKalunga wakulipwila? (Kupu. 6:9, 22)

  Uno Yehova amona ngachilihi ulyanyi, kahechi chatela kutukafwa ngachilihi tusakule kuhemahema chamwaza? (Kupu. 6:11, 12; Samu 11:5)

  Tunahase kulondezeza ngachilihi Nowa nge tunatambula jindongi jakufuma kuliuka lyaYehova? (Kupu. 6:22; Yowa. 1, 5:3)

 • Tanga Kuputuka 7:1-9.

  Hakuwana nge Yehova amwene Nowa wakuhona kukupuka mwosena kupwa wakwoloka, chuma kana chatela kutukolezeza ngachilihi makumbi ano? (Kupu. 7:1; Vishi. 10:16; Isa. 26:7)