• Mwaso 54 naKulomba

 • Kujimbula (Minyu. 3 nakuneha mwishi)

VISHINA VYAVILEMU VYAMUMAZU AKALUNGA

 • Yesu Ejile Mangana Ahane Unjiho Wakuvuluka Muchano”: (Minyu. 10)

  • Yow 18:36—Muchano wazamine haWangana wauMeshiya

  • Yow 18:37—Yesu ahanyine unjiho wakuvuluka muchano wavyuma ajina Kalunga (“nguhane unjiho wakuvuluka,” “muchano” vishina vyakulinangula vyamumukanda waYow 18:37, nwtsty)

  • Yow 18:38a—Pilatu alelesele muchano (“Muchano chuma muka?” vishina vyakulinangula vyamumukanda waYow 18:38a, nwtsty)

 • Kuhehwojola Vishina VyamuMazu aKalunga: (Minyu. 8)

  • Yow 19:30—Uno mazu akwamba ngwavo, Yesu “echele shipilitu yenyi” alumbununa ika? (“echele shipilitu yenyi” vishina vyakulinangula vyamumukanda waYow 19:30, nwtsty)

  • Yow 19:31—Unjiho muka wasolola nge Yesu afwile haNyisane 14, mumwaka wa 33 C.E.? (“lize likumbi lyaSambata lyapwile lyalilemu” vishina vyakulinangula vyamumukanda waYow 19:31, nwtsty)

  • Vyuma muka munalinangula hali Yehova hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino?

  • Vishina muka vikwavo munanganyala hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino?

 • Kutanga Mbimbiliya: (Minyu. 4 nakuneha mwishi) Yow 18:1-14

HAKA MUCHIMA KUMULIMO WAKWAMBULULA

 • Ungeji waKukindulukilako Wamuchivali: (Minyu. 3 nakuneha mwishi) Zachisa jila yakushimutwilamo navatu. Lweza mwenya-zuvo keyala yetu ya jw.org.

 • Ungeji waKukindulukilako Wamuchitatu: (Minyu. 3 nakuneha mwishi) Sakula chisoneka mukazachisa nachihula namukashimutwila omu naukakindulukilako.

 • Chilongesa chaMbimbiliya: (Minyu. 6 nakuneha mwishi) fg chilongesa 14 pala. 6-7

CHIYOYELO CHAVAKA-KULISHITU