Yako kaha kuvihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

MIKANDA VANENYIKILAKO MUMUKANDA WAKUKUNGULUKA CHACHIYOYELO NAMULIMO March 2019

SAKULENU JILA YAKUTUTULWILAMO