Yako kaha kuvihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

MIKANDA VANENYIKILAKO MUMUKANDA WAKUKUNGULUKA CHACHIYOYELO NAMULIMO December 2018

SAKULENU JILA YAKUTUTULWILAMO