Yako kaha kuvihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

MIKANDA VANENYIKILAKO MUMUKANDA WAKUKUNGULUKA CHACHIYOYELO NAMULIMO October 2017

SAKULENU JILA YAKUTUTULWILAMO