Yako kaha kuvihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

MUKANDA WAKUKUNGULUKA CHIYOYELO NAMULIMO WAVAKA-KULISHITU June 2019

SAKULENU JILA YAKUTUTULWILAMO