Yehova ahanyine Maliya mulimo wakulipwila chikuma, mwomwo apwile wakulinyisa.

1:38, 46-55

Uno mazu ahanjikile Maliya amusolwele ngachilihi nge . . .

  • apwile wakulinyisa?

  • apwile nalufwelelo lwakukola?

  • apwile nachinyingi chakutachikiza kanawa visoneka?

  • asakwililile Yehova?