TALENU

Myaka kafwe 200 kunyima shimbu kanda Mbavilone vayifungulule, Yehova alwezele Isaya apolofwete vyuma vyatelele kusoloka.

44:27–45:2

  • Kuluse ikiye mwakafungulula Mbavilone

  • Mwakasokolola vikolo vyamapito avali akunganda

  • ‘Mwakomisa’ meya amuKalwiji Yufwalate, uze vamwene kupwa mukingo wavo.