• Mwaso 114 naKulomba

 • Kujimbula (Minyu. 3 nakuneha mwishi)

VISHINA VYAVILEMU VYAMUMAZU AKALUNGA

 • Kulemesa chaMuchano Chasakiwa Kuzata naNgolo”: (Minyu. 10)

 • Kuhehwojola Vishina VyamuMazu aKalunga: (Minyu. 8)

  • Miji. 2, 29:11—Chakutalilaho muka chamwaza atusela Hezekiya kutalisa kuvyuma vyavilemu vize twatela kuhaka kulutwe mukuyoya chetu? (w13 11/15 17 pala. 6-7)

  • Miji. 2, 32:7, 8—Vyuma muka vyavilemu twatela kulinga mangana tulizange vyaukalu uli nakwiza kulutwe? (w13 11/15 20 pala. 17)

  • Vyuma muka ngunalinangula hali Yehova hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino?

  • Vishina muka ngunalinangula hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino vize nanguzachisa muwande?

 • Kutanga Mbimbiliya: Miji. 2, 31:1-10 (Minyu. 4 nakuneha mwishi)

HAKA MUCHIMA KUMULIMO WAKWAMBULULA

 • Wahisenu Jijila Jakuhanyinamo Namuzachisa Uno Kakweji: (Minyu. 15) Kushimutwila. Talisa vindiyo yatete yakusolola Jila Yakuhanyinamo Kaposhi Kakutalila, kufumaho shimutwilenu havishina munalinangulaho. Shindakanya omu muka-kwambulula alwezanga mutu vyuma navakashimutwila omu mwakakindulukilako. Talisa vindiyo yamuchivali yakusolola Jila Yakuhanyinamo Kaposhi Kakutalila nambuloshuwa yaMujimbu Wamwaza. Vuluka vyuma vili muchihande chakwamba ngwavo “Omu Tunahase Kulinangula naMutu Kuzachisa Mbuloshuwa yaMujimbu Wamwaza.Kolezeza vaka-kwambulula vasoneke jila yavo navakazachisa.

CHIYOYELO CHAVAKA-KULISHITU

 • Mwaso 127

 • Kutokwa Twatwama Nacho chaKutunga naKuwahisa Vihela vyaKulemesela Kalunga waMuchano”: (Minyu. 15) Kushimutwila. Ihwojola vandumbwetu vaze vazanyine mumulimo wakutunga jiZuvo jaWangana mangana vahanjike havyuma valivwishile kuwaha. Kufumaho ihwojola ndumbwetu uze atala havyaunyoji nakuwahisa haZuvo yaWangana avuluke vyuma vanalongesa muchikungulwilo chenu vyakutalisa kumulimo kanou.

 • Chilongesa chaMbimbiliya chaChikungulwilo: ia kapetu. 6 pala. 1-14 (Minyu. 30)

 • Hituluka muVishina Munalinangula naKuvuluka vyaChalumingo Nachizaho (Minyu. 3)

 • Mwaso 142 naKulomba

  Mazu akumyanukisa: Tunamilombo muvangile kwimbisa mwaso kana, kaha kufumaho chikungulwilo chatela jino kwimbila hamwe mwaso wauhya.