• Mwaso 85 naKulomba

 • Kujimbula (Minyu. 3 nakuneha mwishi)

VISHINA VYAVILEMU VYAMUMAZU AKALUNGA

 • Yehova Eji Kutesangamo Jishiko Jenyi(Minyu. 10) [Talisa vindiyo yakwamba ngwavo Kujimbula Mukanda waEzela.]

  • Ezela 3:1-6—Upolofweto waYehova weji kutesangamo (w06 1/15 li. 19 pala. 2)

  • Ezela 5:1-7—Yehova nahase kuwahisa vyuma mangana vatu jenyi vafukile (w06 1/15 li. 19 pala. 4; w86 1/15 9 pala. 2-E; w86 2/1 29-E lipwata)

 • Kuhehwojola Vishina VyamuMazu aKalunga: (Minyu. 8)

  • Ezela 1:3-6—Mwomwo ika natwambila ngwetu vaIsalele vaze vahonene kulisuula kukinduluka kuYelusalema kavazeyele mulufweleloko? (w06 1/15 li. 17 pala. 5; li. 19 pala. 1)

  • Ezela 4:1-3—Mwomwo ika vakanyinyine kuvakafwa? (w06 1/15 li. 19 pala. 3)

  • Vyuma muka ngunalinangula hali Yehova hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino?

  • Vishina muka ngunalinangula hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino vize nanguzachisa muwande?

 • Kutanga Mbimbiliya: Ezela 3:10–4:7 (Minyu. 4 nakuneha mwishi)

HAKA MUCHIMA KUMULIMO WAKWAMBULULA

 • Ungeji Watete: (Minyu. 2 nakuneha mwishi) Linga chimweso chakusolola muka-kwambulula ali nakushimutwila namutu hachihande chamakumishilo chamuKaposhi Kakutalila wakalinwaha. Mwalweza mwenya-zuvo vyuma mwakashimutwila nenyi omu mwakakindulukilako.

 • Ungeji waKukindulukilako: (Minyu. 4 nakuneha mwishi) Linga chimweso chakusolola muka-kwambulula ali nakukindulukila kumutu uze awahililile omu amulwekesele chihande chamakumishilo chamuKaposhi Kakutalila wakalinwomu. Ou muka-kwambulula mwalweza mwenya-zuvo vyuma mwakashimutwila nenyi omu mwakakindulukilako cheka.

 • Chilongesa chaMbimbiliya: (Minyu. 6 nakuneha mwishi) Linga chimweso chakusolola muka-kwambulula ali nakuputuka chilongesa chaMbimbiliya (bh li. 20-21 pala. 6-8)

CHIYOYELO CHAVAKA-KULISHITU

 • Mwaso 40

 • “Vyuma Vikwavo Vyosena Navakamihanavyo”: (Minyu. 5) Chihande chakufuma hachisoneka chaMateu 6:33 naLuka 12:22-24. Lweza vaka-kwambulula vahanjike omu Yehova ateselemo jishiko jenyi hakuvazakama kuvyuma vyasakiwile mukuyoya chavo mwomwo yakusaka chatete Wangana wenyi.

 • Mazu Enu Kawatela Kupwa—“‘Eyo’ Okunyi ‘Ndumako’”(Minyu. 10) Kushimutwila. (w14 3/15 30-32)

 • Chilongesa chaMbimbiliya chaChikungulwilo: ia kapetu. 7 pala. 1-14 (Minyu. 30)

 • Hituluka muVishina Munalinangula naKuvuluka vyaChalumingo Nachizaho (Minyu. 3)

 • Mwaso 41 naKulomba