• Mwaso 123 naKulomba

 • Kujimbula (Minyu. 3 nakuneha mwishi)

VISHINA VYAVILEMU VYAMUMAZU AKALUNGA

 • Nehemiya Apwile Kalama Wakulipwila”: (Minyu. 10)

  • Nehe. 5:1-7—Nehemiya evwililile vatu nakukumisa ukalu wavo (w06 2/1 9 pala. 2)

  • Nehe. 5:14-19—Nehemiya apwile wamuvwovu, wakuvanguluka, nakuhona lifwi (w06 2/1 10 pala. 4)

  • Nehe. 8:8-12—Nehemiya azanyine mumulimo wakuhana jindongi jakushipilitu kuli vatu (w06 2/1 11 pala. 4)

 • Kuhehwojola Vishina VyamuMazu aKalunga: (Minyu. 8)

  • Nehe. 6:5—Mwomwo ika Sanavalate atuminyine Nehemiya “mukanda wakuvungulula”? (w06 2/1 9 pala. 3)

  • Nehe. 6:10-13—Mwomwo ika Nehemiya ahonenene kukavangiza mazu vamulwezele kuli Shemaya? (w07 7/1 30 pala. 15)

  • Vyuma muka ngunalinangula hali Yehova hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino?

  • ishina muka ngunalinangula hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino vize nanguzachisa muwande?

 • Kutanga Mbimbiliya: Nehe. 6:14–7:7a (Minyu. 4 nakuneha mwishi)

HAKA MUCHIMA KUMULIMO WAKWAMBULULA

 • Ungeji Watete: (Minyu. 2 nakuneha mwishi) Hanenu Tonenu! yakalinwaha nakulweza vatu chihande chachinene. Lwezenu mwenya-zuvo vyuma namukashimutwila nenyi omu namukakindulukilako.

 • Ungeji waKukindulukilako: (Minyu. 4 nakuneha mwishi) Linga chimweso chakusolola muka-kwambulula ali nakukindulukila kumutu uze awahililile hakumulwekesa chihande chachinene chamuTonenu! yakalinwaha. Mwalweza mwenya-zuvo vyuma mwakashimutwila nenyi omu mwakakindulukilako cheka.

 • Chilongesa chaMbimbiliya: (Minyu. 6 nakuneha mwishi) Linga chimweso chakusolola muka-kwambulula ali nakutwaminyina chilongesa chaMbimbiliya. (bh 28-29 pala 4-5)

CHIYOYELO CHAVAKA-KULISHITU

 • Mwaso 62

 • Kutala Muli “Nakusaka” Kuzata “Mulimo Wamwenemwene” Tahi?: (Minyu. 15) Chihande chakuhanjika kuli mukulwane chakufuma muKaposhi Kakutalila kaSeptember 15, 2014, mafwo 3-6. Talisa vindiyo yakwamba ngwavo, Vandumbwetu vaMalunga, Zovolokenu Muzate Mulimo Wamwenemwene yize yapwile ha JW Broadcasting muDecember 2015. Shindakanya chikuma havyuma vyatela kulingisa ndumbwetu walunga kufwila kuzovoloka nakulumbununa omu nahase kulinga ngocho. Kolezeza vandumbwetu vamalunga mujila yalikoji vafwile kuzata milimo yamwenemwene mangana vatengamo kuvatongola kupwa vaka-kuzachila chipwe vakulwane.

 • Chilongesa chaMbimbiliya chaChikungulwilo: ia kapetu. 8 pala 17-27, nakuhituluka chili halifwo 75 (Minyu. 30)

 • Hituluka muVishina Munalinangula naKuvuluka vyaChalumingo Nachizaho (Minyu. 3)

 • Mwaso 125 naKulomba