• Mwaso 84 naKulomba

 • Kujimbula (Minyu. 3 nakuneha mwishi)

VISHINA VYAVILEMU VYAMUMAZU AKALUNGA

 • Vangamba jaKalunga Vakushishika Veji Kukundwizanga Vyuma Alongesa Kalunga muLiuka Lyenyi”: (Minyu. 10)

  • Nehe. 10:28-30—Vetavilile ngwavo kaveshi kukambachila chipwe kusomboka kuvatu “vamulifuchi” lyekako (w98 11/1 16 pala. 11)

  • Nehe. 10:32-39—Valikashile kukundwizanga vyuma alongesa Kalunga muliuka lyenyi mujijila jakulisezaseza (w98 11/1 17-17 pala. 11-12)

  • Nehe. 11:1, 2—Valisuwile kukundwiza vyuma vyakulipwila alongesele Kalunga (w06 2/1 11 pala. 6; w98 11/1 17-18 pala. 13)

 • Kuhehwojola Vishina VyamuMazu aKalunga: (Minyu. 8)

  • Nehe. 9:19-21—Uno Yehova asolola ngachilihi nge eji kuhananga vatu jenyi vyuma vyamwaza? (w13 9/15 9 pala. 9-10)

  • Nehe. 9:6-38—VaLevi vatusela chakutalilaho muka chamwaza kutalisa kukulomba? (w13 10/15 22-23 pala. 6-7)

  • Vyuma muka ngunalinangula hali Yehova hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino?

  • Vishina muka ngunalinangula hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino vize nanguzachisa muwande?

 • Kutanga Mbimbiliya: Nehe. 11:15-36 (Minyu. 4 nakuneha mwishi)

HAKA MUCHIMA KUMULIMO WAKWAMBULULA

 • Ungeji Watete: (Minyu. 2 nakuneha mwishi) Hanenu Tonenu! yakalinwaha kuzachisa chihande chakwamba ngwavo “Vyuma Navikafwa Tanga—Mwakupwila naMasepa Vamwenemwene.” Lwezenu mwenya-zuvo vyuma namukashimutwila nenyi omu namukakindulukilako.

 • Ungeji waKukindulukilako: (Minyu. 4 nakuneha mwishi) Linga chimweso chakusolola muka-kwambulula ali nakukindulukila kumutu uze awahililile hakumulweza chihande chamuTonenu! chakwamba ngwavo “Vyuma Navikafwa Tanga—Mwakupwila naMasepa Vamwenemwene.” Ou muka-kwambulula mwalweza mwenya-zuvo vyuma mwakashimutwila nenyi omu mwakakindulukilako cheka.

 • Chilongesa chaMbimbiliya: (Minyu. 6 nakuneha mwishi) Linga chimweso chakusolola muka-kwambulula ali nakuputuka chilongesa chaMbimbiliya. (bh 32-33 pala. 13-14)

CHIYOYELO CHAVAKA-KULISHITU

 • Mwaso 19

 • Kuyoya Chamwenemwene”: (Minyu. 15) Kushimutwila. Putuka kushimutwila hakutalisa vindiyo. Kufumaho shimutwila havihula. Ihwojola mukavatu muka-kwambulula wamujike chipwe uze ambata uze azachishile kanawa myaka yenyi yaujike mangana azachile chikuma Yehova. (Koli. 1, 7:35) Vyuma muka vyamwaza vyafuminemo?

 • Chilongesa chaMbimbiliya chaChikungulwilo: ia kapetu. 9 pala. 1-13 (Minyu. 30)

 • Hituluka muVishina Munalinangula naKuvuluka vyaChalumingo Nachizaho (Minyu. 3)

 • Mwaso 76 naKulomba