8:20-23

Malunga likumi vakumalimi akumafuchi osena navakakwata kuchikuto chakaYuleya nakwamba ngwavo: “Natuya nayove.” Mumakumbi ano akukuminyina, vatu vakumafuchi osena vanakwiza nakulemesa Yehova nakuzachila hamwe navaka-Kulishitu vawavisa

Jijila muka jize mikoko veka veji kukundwijilangamo vawavisa makumbi ano?

  • Veji kulisuulanga kuzata mulimo wakwambulula

  • Veji kulisuulanga kuhana mawana