29:18-20

Nge Yehova afwetele vatu vaze valemeselenga tulunga vamakuli hamilimo vamuzachililile, kutala keshi kufweta vangamba jenyi vakushishika vaze veji kumuzachilangako tahi?

MULIMO VAZACHILE VAKA-MBAVILONE

Vahakile Tule muchingombela

VYUMA NGWATELA KULINGA

Jita muka yakushipilitu ngweji kulwanga?

MULIMO VALISUWILE KUZATA VAKA-MBAVILONE

  • Vahakile Tule muchingombela hamyaka 13

  • Maswalale javaka-Mbavilone vayanjile hakuzata ou mulimo

  • Vaka-Mbavilone kavatambwile fwetoko

MILIMO NGUNALISUULA KUZATA

Milimo muka ngunalisuula kuzachila Yehova?

MUJILA MUKA YEHOVA AFWETELE VAKA-MBAVILONE

Avahanyine lifuchi lyaEjipitu navyuma vyosena vyapwilemo

VYUMA MWANGUFWETA YEHOVA

Uno Yehova eji kungufwetanga ngachilihi?