• Mwaso 30 naKulomba

 • Kujimbula (Minyu. 3 nakuneha mwishi)

VISHINA VYAVILEMU VYAMUMAZU AKALUNGA

 • Yehova Apwa waKushishika”: (Minyu. 10)

  • 1Ko 10:13—Yehova keshi ikiye eji kutunehelanga vyeseko vize tweji kuhitangamoko (w17.02 29-30)

  • 1Ko 10:13—Vyeseko vize tweji kuhitangamo “vyeji kuwananga vatu vosena”

  • 1Ko 10:13—Nge natufwelela muli Yehova, kaha mwatukafwa tumike hakuhita mukala ukalu

 • Kuhehwojola Vishina VyamuMazu aKalunga: (Minyu. 8)

  • 1Ko 10:8—Mwomwo ika echi chisoneka chahanjikila ngwacho, kuvula chavaIsalele vaze vafwile halikumbi limwe mwomwo yakulinga ujila vapwile 23,000, oloze hali Kulava 25:9 vamba ngwavo vapwile 24,000? (w04 4/1 29)

  • 1Ko 11:5, 6, 10—Uno muka-kwambulula Wangana wapwevo atela kuvwala chitambala kumutwe nge ali namuka-kwambulula walunga hakutwaminyina chilongesa chaMbimbiliya tahi? (w15 2/15 30)

  • Vyuma muka munalinangula hali Yehova hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino?

  • Vishina muka vikwavo munanganyala hakutanga Mbimbiliya muchalumingo chino?

 • Kutanga Mbimbiliya: (Minyu. 4 nakuneha mwishi) 1Ko 10:1-17 (th chilongesa 5)

HAKA MUCHIMA KUMULIMO WAKWAMBULULA

CHIYOYELO CHAVAKA-KULISHITU

 • Mwaso 25

 • “Vilyo vyaMujimba . . . Vyapwa Vyavilemu” (1Ko 12:22): (Minyu. 10) Talisa vindiyo.

 • Munahase Kuliwahisa Ngachilihi vyaChilika chaKwanuka Kufwa chaMwata?”: (Minyu. 5) Chihande. Kolezeza vaka-kwambulula mangana vashinganyekenga hakulema chaKwanuka Kufwa chaMwata nahazangi yize atusolwelele Yehova naMwanenyi Yesu. Kaha vatela kulinga ngocho shimbu kanda chilika, nahalwola lwachilika nahanyima yachilika.

 • Chilongesa chaMbimbiliya chaChikungulwilo: (Minyu. 30) jy kapetu. 62

 • Hituluka muVishina Munalinangula naKuvuluka vyaChalumingo Nachizaho (Minyu. 3)

 • Mwaso 31 naKulomba