TALENU

(Mateu 16:24)

 1. 1. Tengi atupandamisa kuli Yesu

  Tupwenga tutumbaji twenyi.

  Atunangula nawa

  Muchano wauvulu.

  Shikaho twalihana

  Mwomwo yalufwelelo.

  (KOLASI)

  Twasakula kulihana kuli Tengi.

  Twamuzanga hamwe naMwanenyi.

 2. 2. Tunakushika Setu Yehova ngwetu,

  Natumuzachilanga lika.

  Ocho kuwaha kana

  Hakutuvulukila

  Lijina lyaYehova,

  Nakwambulila vatu.

  (KOLASI)

  Twasakula kulihana kuli Tengi.

  Twamuzanga hamwe naMwanenyi.