TALENU

(Samu 139)

 1. 1. Kalunga wangutachikiza

  Hakusavala nakuhinduka.

  Wejiva vili mumuchima wami,

  Wejiva jijila jami

  navyosena.

  Hakungutenga wangumwene,

  Vifuwa vyami wavijivile.

  Vihanda vyami wavisonekele.

  Ngwazanga kwalisanga

  milimo yove.

  Chinyingi chove chatukomowesa,

  Omu mukiko ngwatachikiza.

  Nge nangwivwanga woma wamilima,

  Shipilitu nayingukafwanga.

  Yehova, kulihi nangupwa

  Numba uhonenga kungumona?

  Chipwe mumilima chipwe mumeya,

  Mwilu chipwe muFuka,

  naungumona.