TALENU

(Samu 95:2)

 1. 1. Ove Yehova, natukwalisanga,

  Kuhichila mukulomba chetu.

  Natukuzachilanga haya myaka,

  Mwomwo weji kutuzakamanga.

  Katwakupukako mwomwo yashili,

  Twalombo utukonekelenga.

  Twasakwilila hakutusokola,

  Nakutokwa hakutwitavila.

 2. 2. Twatokwa kutusolwela likoji,

  Nakutupandamisa kulyove.

  Tunangule mwaya jijila jove,

  Mangana tushishikenga lika.

  Tweji kwambululanga nakumika

  Hakutukafwa nashipilitu.

  Natufwila lika kukuzachila,

  Mwomwo yakutwivwilanga keke.