TALENU

(Mateu 22:37)

 1. 1. Ove Tengi Mwata wetu,

  Yove ngweji kwononokanga.

  Watamo kukuzachila

  Mwomwo yove Kalunga kami.

  Ngwononoka jishimbi jove,

  Nakujizanga chikuma.

  (KOLASI)

  Yehova uwamulemu,

  Nangukuzachilanga lika.

 2. 2. Yehova vyuma watenga

  Vyasolola upahu wove.

  Nanguvilika vyayove

  Nakutwalaho kushishika.

  Ngwatela kukuzachilanga

  Namuchima wami wose.

  (KOLASI)

  Yehova uwamulemu,

  Nangukuzachilanga lika.