TALENU

(Kulovoka 32:26)

 1. 1. Twapwilenga lika mumilima,

  Mukwitava chize chamakuli.

  Oloze hakwivwa vyaWangana

  Chatusuulwishile.

  (KOLASI)

  Pwenu naYehova, Muzangenunga.

  Mwamizakamanga, Mukavenunga.

  Tandakanyisenu Mujimbu wenyi.

  Chiyulo chaYesu Nachikelila.

 2. 2. Twazachila hamwe navakwetu

  Hakwambulula mujimbu kwose.

  Vatu vatela kulisakwila

  Kulikata naTengi.

  (KOLASI)

  Pwenu naYehova, Muzangenunga.

  Mwamizakamanga, Mukavenunga.

  Tandakanyisenu Mujimbu wenyi.

  Chiyulo chaYesu Nachikelila.

 3. 3. Katweshi kwivwa Satana woma,

  Mwomwo yakufwelela Kalunga.

  Numba vaka-kole navavula,

  Yehova mwatukafwa.

  (KOLASI)

  Pwenu naYehova, Muzangenunga.

  Mwamizakamanga, Mukavenunga.

  Tandakanyisenu Mujimbu wenyi.

  Chiyulo chaYesu Nachikelila.