TALENU

(Vishimo 27:11)

 1. 1. Enu vakweze

  ngwivwisenu kuwaha,

  Ngupayise uze

  anakungutomba.

  Nguzachilenunga

  muukweze wenu,

  Vatu vejive

  ngwavo muvatu jami.

  (KOLASI)

  Enu vana vami ngwazanga,

  Pwenunga vaka-mangana.

  Nakungwivwisanga kuwaha,

  Nakungwalisa chikuma.

 2. 2. Nguzachilenu

  namuchima wosena,

  Nangumihindula

  nge munalimbuka.

  Numba nakupwa mutu

  mwamifutwisa,

  Fwelelenu ngwenu

  nangumizakama.

  (KOLASI)

  Enu vana vami ngwazanga,

  Pwenunga vaka-mangana.

  Nakungwivwisanga kuwaha,

  Nakungwalisa chikuma.