Mona mudi Hezikiya mutantamene buluishi buvua bufumina ku nseke yonso bua kuangataye mapangadika mashindamene pa ditabuja ne lulamatu, mushile bena mu tshisamba tshiende bonso ne bantu badi benzela Yehowa mudimu lelu tshilejilu.