DIPATUKA
Mêyi
Tshimfuanyi

(2 Petelo 3:15)

 1. 1. Nzambi Munene wa bukole,

  Yehowa, udi muakane.

  Bubi budi pa buloba

  Budi butunyingalaja.

  Kuena ujanguluka nansha;

  Ukadi pa kububutula.

  (DIPUNGULUJA)

  Batangil’anu kumpala

  Ne dianyisha, tukutumbisha.

 2. 2. Bidimu tshinunu se mbienze

  Kûdi bu dituku dimue.

  Dituku diebe dilualua,

  Kadiena dijingakana.

  Bubi mbualu bûdi mukine;

  Usanka bua tukudimuke.

  (DIPUNGULUJA)

  Batangil’anu kumpala

  Ne dianyisha, tukutumbisha.