Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 NSHAPITA WA 23

Yezu udi wenza malu a kukema mu Kapênuma

Yezu udi wenza malu a kukema mu Kapênuma

MATAYI 8:14-17 MÂKO 1:21-34 LUKA 4:31-41

  •   YEZU UDI WIPATA DEMON

  • UDI WONDOPA MAMUENDE MUENU WA PETELO

Yezu mmubikile bayidi bende banayi aba: Petelo, Andele, Yakobo, ne Yone bua bikale balobi ba bantu. Nunku bakaya bonso mu nsunagoga wa mu Kapênuma dia Nsabatu. Yezu uvua ulongesha mu nsunagoga emu, ne bantu bavua bakema kabidi bua mushindu wende wa kulongesha. Uvua ulongesha bu muntu uvua ne bukokeshi, kadi ki mbu bafundi to.

Mu Nsabatu eu muvua muntu mukuabu mukuata kudi demon. Ke muntu eu kuelaye lubila anu mu nsunagoga amu ne: “Tudi nebe tshilumbu kayi wewe Yezu muena Nazaleta? Udi mulue bua kutubutula anyi? Ndi mukumanye bimpe, udi Wa Tshijila wa Nzambi!” Yezu udi ukanyina demon udi mukuate muntu eu, wamba ne: “Puwa, patuka munda muende!”—Mâko 1:24, 25.

Pavua nyuma mubi eu mumvue nanku, wakakuma muntu eu panshi, kumupaluisha ne kumueleshisha mbila ne dîyi dikole menemene. Kadi demon eu wakapatuka munda mua muntu eu “kayi mumuenzele bibi.” (Luka 4:35) Bantu bavua mu nsunagoga emu bakakema bikole! Kudiebejabu ne: “Mbualu kayi ebu? Udi utumina too ne nyuma ya bukoya dîyi ne bukokeshi, ne idi imutumikila.” (Mâko 1:27) Bushuwa, lumu lua bualu bua dikema ebu luvua lutangalake mu Galela mujima.

Yezu ne bayidi bende bakumbuka mu nsunagoga emu baya kua Simona, anyi Petelo. Kuoku aku mamuende muenu wa Petelo uvua usama bikole, muikale ne mubidi kapia. Ke kulombabu Yezu bua amuambuluishe. Nunku wakaya kudiye, kumukuataye ku tshianza, ne kumujula. Diakamue wakumvua bimpe ne kutuadijaye kupesha Yezu ne bayidi bavua nende muaba au tshia kudia.

Pakavua dîba dikeba kubuela, bantu bavua bafumina nseke yonso, balua ne babedi babu kua Petelo. Diakamue bidi bimueneka ne: tshimenga tshijima ntshiunguile ku tshiibi. Bua tshinyi? Bavua bakeba bua babondope. Mu bulelela, ‘bonso bavua ne bantu basama masama mashilashilangane badi balua nabu kudiye. Ne udi utentekela yonso wa kudibu bianza, ubondopa.’ (Luka 4:40) Eyowa, nansha masama abu mikale a mushindu kayi, Yezu wakabambuluisha anu mukavuabu bamanyishe. (Yeshaya 53:4) Wakasungila too ne bantu bavuabu bakuate kudi bademon. Pavua nyuma ya bukoya eyi yenda ipatuka, ivua yela mbila ne: “Wewe udi Muana wa Nzambi.” (Luka 4:41) Kadi Yezu uvua uyikanyina, ne kavua uyanyishila bua yakule kabidi nansha. Ivua mimanye ne: Yezu uvua Kristo, ne kavua musue bua yoyi imueneke bu ivua yenzela Nzambi mulelela mudimu to.