Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

 NSHAPITA WA 64

Bidi bikengela kufuilangana luse

Bidi bikengela kufuilangana luse

MATAYI 18:21-35

  •   KUFUILANGANA LUSE MISANGU MUANDA MUTEKETE ANYI?

  • TSHILEJILU TSHIA MUPIKA UDI KAYI UFUILANGANA LUSE

Petelo uvua mumvue mibelu ivua Yezu mufile bua mushindu wa kujikija bilumbu bidi pankatshi pa bena Kristo bua kuteta bua kubijikija anu bobu nkayabu babidi. Kadi bidi bimueneka ne: Petelo uvua ujinga kumanya bungi bua misangu ivua muntu mua kufuilangana luse.

Petelo udi webeja ne: “Mukalenge, mmisangu bungi kayi idi muanetu mua kungenzela mpekatu meme kumufuila luse? Too ne ku misangu muanda mutekete anyi?” Bamue bamfumu ba bitendelelu bavua balongesha ne: muntu uvua ne bua kufuilangana luse misangu isatu. Nunku Petelo uvua mua kuikala wela meji ne: uvua ne bua kuikala muntu wa muoyo muimpe menemene pavuaye ufuila muntu luse “too ne ku misangu muanda mutekete.”—Matayi 18:21.

Kadi lungenyi lua kulama bungi bua misangu idi muntu mukuenzele bibi kaluena lupetangana ne dilongesha dia Yezu to. Nunku udi ubela Petelo ne: “Ndi nkuambila ne: ki nganu too ne ku misangu muanda mutekete to, kadi too ne ku misangu 77.” (Matayi 18:22) Uvua usua kuamba ne: kakuena bungi bukosa to. Kakuena mikalu ku bungi bua misangu ivua Petelo ne bua kufuila muena Kristo nende luse to.

Yezu wakapesha Petelo ne bantu bakuabu tshilejilu bua kubaleja muvuabu benzejibue bua kufuilangana luse. Ntshilejilu tshia mupika uvua kayi muidikije mfumuende muena luse. Mukalenge udi ujinga kujikija tshilumbu tshivuaye natshi ne bapika bende. Bakamutuadila mupika kampanda uvua ne dibanza diende dinene dia ntalanta binunu 10 [anyi ndenaliyo miliyo 60]. Kakuvua mushindu wa mupika eu kumufuta dibanza adi to. Nunku mukalenge wakatuma dîyi bua bapane mupika au ne mukajende ne bana bende bua kufuta dibanza adi. Ke mupika kudiela panshi ku makasa a mfumuende ne kumusengelelaye ne: “Ikalaku nanyi lutulu, nenkufute bintu biebe bionso.”—Matayi 18:26.

Mukalenge wakumvua luse ne kulekeelaye mupika eu dibanza dinene adi. Diakamue pakenza mukalenge nanku, mupika eu wakapatuka ne kupetanganaye ne mupika nende mukuabu uvua ne dibanza diende dia ndenaliyo 100. Wakakuata mupika mukuabu au mu nshingu, wamba ne: “Futa dibanza dianyi dionso.” Kadi mupika au wakadiela ku makasa ende, umusengelela ne: “Ikalaku nanyi lutulu, nenkufute.” (Matayi 18:28, 29) Kadi mupika uvua mfumuende mulekeele dibanza kakamuidikija to. Wakelesha mupika nende uvua ne dibanza dikese eu mu buloko too ne pakamufutaye dibanza diende dionso.

Pashishe Yezu wakaleja ne: bapika bakuabu bavua bamone muvuabu benzele mukuabu malu kakuyi luse bakaya kuambila mfumuabu, yeye kumvua tshiji, kubikidishaye mupika au ne kumuambilaye ne: “Mupika mubi, mvua mukulekeele dibanza diebe dionso pauvua mundombe. Kuvuaku pebe mua kumvuila mupika nebe luse bu mumvua mukumvuile pebe luse anyi?” Mukalenge wakafiika munda ne wakelesha mupika uvua kayi mufuilangane luse eu mu buloko too ne pavuaye ne bua kumufuta dibanza diende dionso. Yezu wakajikija ne: “Tatu wanyi wa mu diulu neanuenzele penu malu mushindu wa muomumue bikala yonso wa kunudi kayi ufuila muanabu luse ne muoyo mujima.”—Matayi 18:32-35.

Edi ndilongesha didi ne bua kutuambuluisha bua kufuilangana luse! Nzambi mmutulekeele dibanza dinene dia mpekatu. Nansha muena Kristo netu yeye mutuenzele bubi kayi nebuikale anu bukese patudi tubufuanyikija ne mpekatu itutu tuenza. Yehowa ki mmutubuikidile anu musangu umue kadi misangu binunu ne binunu. Katuenaku petu mua kufuila bena Kristo netu luse misangu ya bungi nansha tuetu bikale ne bualu bua kudiabakena anyi? Anu muvua Yezu mulongeshe mu Muyuki wende wa pa mukuna, Nzambi ‘neatulekeele mabanza etu, bu mutudi petu balekeele badi ne etu mabanza.’—Matayi 6:12.