Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

 NSHAPITA WA 90

“Dibishibua ku lufu ne muoyo”

“Dibishibua ku lufu ne muoyo”

YONE 11:17-37

  •   YEZU UDI UFIKA LAZALO MUMANE KUFUA

  • “DIBISHIBUA KU LUFU NE MUOYO”

Pavua Yezu ufuma mu Peleya, wakafika ku tshibuelelu tshia Betania, musoko uvua mu kilometre mitue ku 3 ku est kua Yelushalema. Mâta ne Mariya bana babu ne Lazalo badi badila bua mudi Lazalo ufuma ku difua. Bantu ba bungi mbalue kubasamba.

Pashishe muntu kampanda wakambila Mâta ne: Yezu ukavua pabuipi, nunku Mâta wakaya lubilu bua kutuilangana nende. Mâta wakambila Yezu ne: yeye ne muanabu bavua pamuapa badiambila munkatshi mua matuku anayi ne: “Mukalenge, bu wewe muikalapu, muanetu kavua mua kufua to.” Kadi kabivua bileja ne: kavua ne ditabuja to. Mâta wakamba ne: “Ndi mumanye ne: tshionso tshiudi ulomba Nzambi, Nzambi neakupeshe.” (Yone 11:21, 22) Uvua mumanye ne: Yezu uvua anu mua kuambuluisha muanabu.

Yezu wakandamuna ne: “Muanenu neajuke.” Mâta uvua wela meji ne: Yezu uvua wakula bua dibishibua dia matuku atshilualua dia pa buloba, ditekemena divua nadi Abalahama ne bantu bakuabu. Wakaleja ne dishindika dionso ne: bualu ebu nebuenzeke bushuwa wamba ne: “Ndi mumanye ne: yeye neajuke ku dibishibua dia bantu ku lufu dituku dia ku nshikidilu.”—Yone 11:23, 24.

Kadi Yezu uvuaku mua kufila diakamue disulakana mu bualu ebu anyi? Wakavuluija Mâta ne: Nzambi uvua mumupeshe bukole ku mutu kua lufu, wamba ne: “Muntu udi uleja ditabuja kundi, nansha yeye mufue, neapetulule muoyo; ne muntu yonso udi ne muoyo ne uleja ditabuja kundi, kakufua nansha kakese.”—Yone 11:25, 26.

Yezu kena usua kuamba ne: bayidi bende bavua ne muoyo tshikondo atshi kabavua ne bua kufua to. Nansha yeye uvua ne bua kufua anu muvuaye muambile bapostolo bende. (Matayi 16:21; 17:22, 23) Yezu uvua ushindika ne: kuleja ditabuja kudiye kudi mua kufikisha ku muoyo wa kashidi. Bantu ba bungi nebapete muoyo eu ku diambuluisha dia dibishibua ku lufu. Kadi bena lulamatu bikale ne muoyo ku nshikidilu wa ndongoluelu eu pamuapa kabakufua to. Nansha nanku, muntu yonso udi uleja ditabuja kudiye udi mua kuikala mutuishibue ne: kakufua lufu lua kashidi to.

Kadi Yezu uvua ufuma ku diamba ne: “Meme ndi dibishibua ku lufu ne muoyo,” uvuaku mua kuambuluisha Lazalo uvua mufue kukadi matuku anyi? Yezu wakebeja Mâta ne: “Udi witabuja bualu ebu anyi?” Yeye kuandamuna ne: “Eyowa, Mukalenge, ndi muitabuje ne: wewe udi Kristo, Muana wa Nzambi, eu udi ulua pa buloba.” Bu muvua Mâta ne ditabuja dia ne: Yezu uvua mua kuenza bualu kampanda anu dituku adi, wakapingana kumbelu lubilu ne kuambilaye muanabu pa nkayende ne: “Mulongeshi walu, udi ukubikila.” (Yone 11:25-28) Bua bualu ebu Mariya wakapatuka mu nzubu diakamue benda bamulonda kudi bantu bakuabu bavua bela meji ne: uvua uya ku lukita lua Lazalo.

Kadi Mariya wakaya kudi Yezu, kudielaye ku makasa ende wenda udila ne kuambululaye mêyi a muanabu wamba ne: “Mukalenge, bu wewe muikalapu, muanetu kavua mua kufua to.” Bu muvua Yezu mumone Mariya ne misumba ya bantu badila, wakashikunkila, kupampakanaye ne kupuekeshaye too ne binsonji. Bualu ebu buakalenga bantu bavua babumone ku muoyo bikole. Kadi bamue bakebeja ne: ‘Yezu eu uvua mutabeje mêsu a mpofu kavuaku mua kuenza bua muntu eu kafu anyi?’—Yone 11:32, 37.