Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

 NSHAPITA 6

Muana uvuabu balaye

Muana uvuabu balaye

LUKA 2:21-39

  •   BADI BATENGULA YEZU, PASHISHE BAYA NENDE KU NTEMPELO

Jozefe ne Mariya bakashala mu Beteleheme pamutu pa kupingana ku Nazaleta. Pakakumbaja Yezu matuku muanda mukulu, bakamutenguisha anu muvua Mikenji ivua Nzambi mupeshe bena Isalele ilomba. (Lewitiki 12:2, 3) Bavua kabidi ne tshilele tshia kuinyika muana wa balume udibu balele dîna dituku adi. Bakinyika muanabu ne: Yezu, anu muvua muangelu Gabaliele muambe.

Ngondo umue ne matuku bimane kupita, Yezu wakakumbaja matuku 40. Baledi bende badi baya nende kuepi mpindieu? Ku ntempelo mu Yelushalema uvua anu ntanta wa kilometre mikese ne muaba uvuabu basombele. Mikenji ivua yamba ne: matuku 40 panyima pa diledibua dia muana wa balume, mamu mmulombibue bua kuya ne mulambu wa dilengejibua nawu ku ntempelo.—Lewitiki 12:4-8.

Ke tshivua Mariya muenze. Bua wende mulambu, uvua uya ne tunyunyi tubidi. Bualu ebu budi butuleja ne: Jozefe ne Mariya kabavua ne bintu bia bungi to. Bilondeshile mikenji, bavua bafila tshimpanga tshia mukoko tshitshidi tshiana ne nyunyi. Kadi mamu yeye kayi ne mushindu wa kupeta tshimpanga tshia mukoko, tumanda nkutshi tubidi anyi nkudimba ibidi ivua ikumbana. Ke nsombelu uvua nende Mariya au ne ke bivuaye mufile abi.

Ku ntempelo aku, mukulakaje mukuabu wakaya kudi Jozefe ne Mariya. Diende n’Shimeona. Nzambi uvua mumusokoluele ne: kumpala kua yeye kufua, neamone Kristo uvua Yehowa mulaye, anyi Masiya. Dituku adi, nyuma muimpe udi ulombola Shimeona ku ntempelo kuvuaye musangane Josefe ne Mariya ne muanabu wa mu maboko. Shimeona wakambula muana mu maboko.

Patshivua Shimeona muambule Yezu apu, wakela Nzambi tuasakidila wamba ne: “Mpindieu, Mukalenge Mutambe Bunene, wewe udi ulekela mupika webe uya mu ditalala bu muuvua muambe, bualu mêsu anyi mmamone mushindu webe wa lupandu uudi mulongolole ku mêsu kua bukua bantu buonso, butoke budi bumbusha tshilamba tshidi tshibuikila bisamba, butumbi bua bantu bebe bena Isalele.”—Luka 2:29-32.

Jozefe ne Mariya bakakema pavuabu bumvue bualu ebu. Shimeona wakababenesha ne kuambilaye Mariya ne: muanende “mmuteka bua dikuluka ne dijukuluka dia bantu ba bungi mu Isalele,” umuambila kabidi ne: kanyinganyinga nekamutubulule anu bu muele wa mvita musakisha.—Luka 2:34.

Dituku adi, kuvua kabidi muntu mukuabu muaba au. Ng’Ana, muprofete mukaji wa bidimu 84. Mu bulelela, katu muanji kupumbisha ku ntempelo to. Pa dîba adi mene, wakalua kudi Jozefe, Mariya, ne Yezu muana mutoke. Ana wakatuadija kuela Nzambi tuasakidila ne wamba bualu bua Yezu kudi bantu bonso bavua bamuteleja.

Fuanyikijabi muvua Jozefe ne Mariya basanka bua malu avua enzeka ku ntempelo aa! Bushuwa, malu onso aa avua abajadikila ne: muanabu uvua Muntu uvua Nzambi mulaye.