Miaba ya pa karte

 • FOINIKE

 • GALELA

 • DEKAPOLI

 • SAMALEA

 • PELEYA

 • YUDAYA

 • Sidona

 • Salefata

 • Tulo

 • Damaseke

 • Mukuna wa Hêmona

 • Kaisalia wa Filipoyi

 • Kolazina

 • Betesaida

 • Kapênuma

 • Lafana

 • Kana

 • Magadana

 • Mbuu wa Galela

 • Gelegesa

 • Tibelia

 • Hipo

 • Diona

 • Kanata

 • Nazaleta

 • Gadala

 • Abila

 • Naina

 • Sitopole (Bete-sheana)

 • Betania? (dishiya dia Yadene)

 • Pela

 • Salima

 • Ainona

 • Sebasete (Samalea)

 • Gelasa

 • Suka

 • Mukuna wa Gerizim

 • Tshina tshia mâyi tshia Yakoba

 • Musulu wa Yadene

 • Alimataya

 • Efelayima

 • Filadelefia (Laba)

 • Yeliko

 • Lama

 • Emause

 • Yelushalema

 • Betefaje

 • Betania

 • Beteleheme

 • Hebelone

 • Tshipela tshia Yudaya

 • Mbuu wa mukele (Mbuu mufue)

 • TSHIMENGA TSHIA YELUSHALEMA

 • Lama

 • Emause

 • Mukuna wa Olive

 • Yelushalema

 • Betefaje

 • Betania

 • Beteleheme