Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 DILONGESHA 10

Yezu uvua anu utumikila

Yezu uvua anu utumikila

Bitu bipepele misangu yonso bua wewe kutumikila baledi bebe anyi?— Bitu bikole misangu mikuabu bua kubatumikila. Kadi udi mumanye ne: Yezu uvua utumikila Yehowa, utumikila ne baledi bende anyi?— Tshilejilu tshiende tshidi mua kukuambuluisha bua kutumikila baledi bebe nansha padibi kabiyi bipepele bua kubatumikila. Tuanji tukonkononabi bualu ebu ndambu.

Kumpala kua Yezu kuikala pa buloba apa, uvua ne Tatuende Yehowa mu diulu. Kadi Yezu uvua kabidi ne baledi bakuabu pa buloba apa. Mêna abu bavua Jozefe ne Mariya. Udi mumanye muakaluabu baledi bende anyi?—

Yehowa uvua muangate muoyo wa Yezu mu diulu muwele munda mua Mariya bua Yezu kuledibuaye pa buloba, kuikalaye popu ne muoyo. Tshivua tshishima tshia dikema! Yezu kukolaye munda mua Mariya anu mutu bana bakuabu bakola munda mua bamamuabu. Pakakumbana ngondo mitue ku tshitema, Yezu wakaledibua. Mushindu au ke uvua Mariya ne bayende Jozefe balue baledi ba Yezu pa buloba apa.

Patshivua Yezu ne bidimu 12 patupu, wakenza bualu buvua buleja muvuaye munange Tatuende Yehowa bikole. Bualu abu buvua buenzeke pavua Yezu ne dîku diabu baye ku luendu lule lua ku Yelushalema bua kudia Pasaka. Pakavua Jozefe ne Mariya bapingana ku musoko wabu, bakakeba Yezu kabayi bamumona muaba nansha umue. Udi mumanye kuvuaye anyi?—

Bua tshinyi Yezu uvua mushale ku ntempelo?

Jozefe ne Mariya bakapingana lukasa ku Yelushalema benda bakeba Yezu miaba yonso. Bivua bibatonde bikole pavuabu kabayi bamupete. Kadi kupita anu matuku asatu, e kumusanganabu mu ntempelo! Udi mumanye tshivua Yezu mushadile ku ntempelo anyi?— Bualu kuoku aku nkuvuaye mua kulonga malu a Tatuende Yehowa. Uvua munange Yehowa ne uvua ujinga kumanya mushindu wa kumusankisha. Nansha pakaluaye muntu mukole, Yezu uvua utumikila Yehowa misangu yonso. Uvua anu umutumikila nansha pavuabi bimukolele bua kuenza nanku anyi nansha pavuabi bimukebela ntatu. Kadi Jozefe ne Mariya, Yezu uvua ubatumikilaku pabu anyi?— Eyowa, Bible udi wamba nanku.

Tshilejilu tshia Yezu etshi tshidi tshikulongeshaku tshinyi?— Mbimpe wewe kutumikila baledi bebe nansha padibi bikole bua kuenza nanku. Newenze nanku anyi?—

Bala mvese eyi mu Bible webe