Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Udi muindile tshinyi kumpala eku?

Udi muindile tshinyi kumpala eku?

Udi wela meji ne:

  • Malu neashale anu mudiwu emu anyi?

  • Malu neanyanguke bikole anyi?

  • Malu nealongoloke anyi?

 TSHIDI BIBLE WAMBA

‘Nzambi neakupule tshinsonji tshionso ku mêsu kuabu, ne lufu kaluakuikalaku kabidi, nansha madilu, nansha miadi, nansha bisama kabiakuikalaku kabidi. Malu a kale ajiminyi.’—Buakabuluibua 21:3, 4, Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia.

MUDI MULAYI EU MUA KULENGEJA NSOMBELU WEBE:

Mudimu muimpe udi ukusankisha. —Yeshaya 65:21-23.

Masama ajika, makenga onso ajika. —Yeshaya 25:8; 33:24.

Kuikala ne muoyo wa kashidi ne disanka pamue ne balunda ne balela betu.Musambu 37:11, 29.

 TUDI NE BUA KUITABA TSHIDI BIBLE WAMBA ANYI?

Eyowa, bua malu bu mudi aa:

  • Nzambi udi ne mushindu wa kukumbaja malu adiye mulaye. Anu Yehowa nkayende ke utu Bible ubikila ne: “Wa Bukole Buonso,” bualu udi ne bukole budi kabuyi ne mikalu. (Buakabuluibua 15:3) Nanku udi ne bukole bua bungi menemene bua kulongolola malu bimpe pa buloba. Bible udi wamba ne: “Nzambi udi mua kuenza malu onso.”—Matayi 19:26.

  • Nzambi mmusue kukumbaja malu adiye mulaye. Tshilejilu, Yehowa udi ne ‘dijinga’ dikole dia kubisha bantu badi bafue.—Yobo 14:14, 15.

Bible udi wamba kabidi ne: Yezu Muana wa Nzambi wakondopa bantu bavua basama. Wakabondopa bua tshinyi? Bualu ke tshivuaye musue kuenza. (Mâko 1:40, 41) Pavua Yezu wambuluisha bantu, uvua uleja bimpe menemene mutu Tatu wende ne dijinga dia kuambuluisha bantu badi bakenga.—Yone 14:9.

Nunku tudi bajadike ne: Yehowa ne Yezu mbasue bua tuikale ne disanka matuku adi kumpala eku.—Musambu 72:12-14; 145:16; 2 Petelo 3:9.

 LUKONKO LUKUABU

Nzambi neenze tshinyi bua kulongolola malu pa buloba?

Bible udi wandamuna lukonko elu mu MATAYI 6:9, 10 ne mu DANYELE 2:44.