Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Nuidikije ditabuja diabu

Mmunyi mudi kulonga malu a bantu balume ne bakaji ba lulamatu badi Bible mutele mua kutuambuluisha?

Mulongo wa ndelanganyi

Mulongo wa ndelanganyi ne tuarte nebikuambuluishe bua kumanya tshikondo ne miaba ivua bantu ba mu Bible bavua ne lulamatu basombe.

Mukanda wa kudi Kasumbu Kaludiki

Kasumbu Kaludiki kadi kakankamija muntu yonso bua kubala ne kulonga mukanda eu pa nkayende ne mu dîku.

Mêyi a mbangilu

Bible mmuule ne miyuki milelela ya bantu balume ne bakaji bavua ne ditabuja. Mmunyi mudi bilejilu biabu mua kutuambuluisha?

ABELE

“Nansha muvuaye mufue, utshidi wakula”

Ntshinyi tshitudi mua kulonga bua Abele ne bua ditabuja diende nansha mudi Bible kayi mutambe kuakula bua bualu buende?

NOA

‘Wakenda ne Nzambi mulelela’

Nntatu kayi ivua Noa ne mukajende bapete pavuabu bakolesha bana babu? Mmunyi muvuabu baleje ditabuja mu dienza dia buatu?

ABALAHAMA

“Tatu wa bantu bonso badi ne ditabuja”

Mmunyi muvua Abalahama muleje ditabuja? Mmu mishindu kayi muudi musue kuidikija ditabuja dia Abalahama?

LUTA

“Nenye kuwaya”

Bua tshinyi Luta wakitaba bua kushiya dîku diabu ne buloba buabu? Nngikadilu kayi ivuaye muleje ivua mienze bua Yehowa amuanyishe?

LUTA

“Mukaji wa ngikadilu mimpe”

Bua tshinyi dibaka dia Luta ne Boaza didi ne mushinga? Luta ne Naomi badi batulongesha tshinyi bua dîku?

HANA

Wakenza disambila, kunzuluila Nzambi muoyo

Ditabuja divua nadi Hana kudi Yehowa diakamuambuluisha bua kutantamena nsombelu uvua umueneka bu ne: kavua mua kutantamena.

SAMUELE

‘Uvua ukola kumpala kua Yehowa’

Samuele uvua mushilangane ne bana bakuabu ku tshinyi? Ntshinyi tshivua tshikoleshe ditabuja diende pavuaye ku ntenta wa kusambakena?

SAMUELE

Wakatantamena diedibua mâyi ku makasa

Tuetu bonso tutu tupeta nsombelu itu ibueja ditabuja dietu mu diteta bu mudi ntatu ne diedibua mâyi ku makasa. Mushindu uvua Samuele mutantamene udi utulongesha tshinyi?

ABIGAYILA

Uvua muenze malu ne budimu

Ndilongesha kayi ditudi tupeta bua lutatu luvua nalu Abigayila mu dibaka diende?

ELIYA

Wakaluila ntendelelu mulelela

Mmunyi mutudi mua kuidikija Eliya patudi tutuilangana ne bantu badi babenga malongesha a mu Bible?

ELIYA

Uvua mutabale, uvua muindile

Ntshinyi tshidi tshileja ne: muprofete Eliya uvua usambila bikole pavuaye muindile bua Yehowa kukumbaja mulayi wende?

ELIYA

Nzambi wende wakamupesha bukole

Mmalu kayi avua mafikishe Eliya ku dikala ne dibungama, ulomba too ne bua afue?

YONA

Wakalongela ku bilema biende

Ukadiku mumvue buôwa bua mudimu udibu mukupeshe anu bu Yona anyi? Muyuki wende udi utulongesha malu a mushinga bua luse ne lutulu bia Yehowa.

YONA

Wakalonga mua kufuilangana luse

Mmunyi mudi muyuki wa Yona utuambuluisha bua kudimona mu mushindu muimpe?

ESETÊ

Wakamba kufua bua bantu ba Nzambi

Kuikala ne dinanga didi disaka muntu bua kudifila bua bakuabu bu Esetê kudi kulomba ditabuja ne dikima.

ESETÊ

Wakenza malu ne meji, ne dikima ne wakadipangisha amue masanka

Mmunyi muvua Esetê muditatshishe bua Yehowa ne bantu bende pamutu pa kuditatshisha buende yeye?

MARIYA

“Mona, meme mukaji mupika wa Yehowa!”

Ntshinyi tshivua diandamuna divua Mariya mupeshe muanjelu Gabaliele dileja bua ditabuja diende? Nngikadilu kayi mikuabu ya mushinga ivuaye muleje?

MARIYA

Uvua “welangana meji munda muende”

Malu avua mafikile Mariya mu Beteleheme avua makoleshe ditabuja diende mu milayi ya Yehowa.

JOZEFE

Wakalama dîku diende, wakakumbaja majinga adi, wakananukila

Mmu mishindu kayi muvua Jozefe mulame dîku diende? Bua tshinyi wakaya ne Mariya ne Yezu mu Ejipitu?

MÂTA

“Ndi mufike ku ditabuja”

Mmunyi muvua Mâta muleje ditabuja dikole nansha mu tshikondo tshia kanyinganyinga?

ESETÊ

Wakenza malu ne meji, ne dikima ne wakadipangisha amue masanka

Mmunyi muvua Esetê muditatshishe bua Yehowa ne bantu bende pamutu pa kuditatshisha buende yeye?

PETELO

Uvua mushale mulamate Nzambi mu mateta

Mmunyi muvua ditabuja dia Petelo ne lulamatu luende bimuambuluishe bua kuitaba mibelu ya Yezu?

PETELO

Wakalonga mua kufuilangana luse

Ntshinyi tshivua Yezu mulongeshe Petelo bua difuilangana luse? Mmunyi muvua Yezu muleje ne: uvua mufuile Petelo luse?

Mêyi a ndekelu

Mmunyi muudi mua kutungunuka ne kukolesha ditabuja diebe ne kulama ditekemena diebe mu lungenyi bimpe?