Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Dîku diebe didi mua kupeta disanka

 TSHITUPA 3

Mua kujikija bilumbu

Mua kujikija bilumbu

“Nunangangane bikole, bualu dinanga didi dibuikila mibi mipite bungi.” —1 Petelo 4:8

Paudi wewe ne muena dibaka nebe nutuadija nsombelu wa pamue, bilumbu bishilashilangane nebijuke. Bilumbu bidi bijuka bualu nudi nuela meji mishindu mishilangane, nudiumvua mishindu mishilangane ne nudi ne mmuenenu mishilangane. Imue misangu bidi mua kufumina pambelu pa dîku ne ku malu anudi kanuyi belele meji.

Bidi mua kunufikila bua kubenga kumona malu mudiwu, kadi Bible udi utubela bua kujikija bilumbu bietu. (Matayi 5:23, 24) Nenupete mushindu muimpe wa kujikija bilumbu bienu nuenu batumikile mêyi a mu Bible.

 YUKIDILANGANAYI BUA TSHILUMBU

TSHIDI BIBLE WAMBA: ‘Kudi tshikondo tshia kuakula.’ (Muambi 3:1, 7) Ikale mutuishibue ne: nudi bayukile bikole bua tshilumbu atshi. Leja muena dibaka nebe ne muoyo mujima mushindu uudi udiumvua ne uudi wela meji bua tshilumbu atshi. Misangu yonso, ikalayi ‘nuambilangana bulelela’ ne muena dibaka nebe. (Efeso 4:25) Nansha padi muena dibaka nebe ukuata tshiji tshikole, udienzeje bua kubenga kuluangana mvita. Diandamuna dia lutulu didi mua kuenzeja bua ne: dikokangana dia patupu kadinufikishi ku diluangana mvita.—Nsumuinu 15:4; 26:20.

Nansha nuenu kanuyi nupetangana ku mêyi, mbimpe wikale ne bukalanga, kupu muoyo bua kuleja muena dibaka nebe dinanga ne kanemu. (Kolosayi 4:6) Dienzeja bua kujikija tshilumbu lukasa ne kanulekedi diyukidilangana to.—Efeso 4:26.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Keba dîba dimpe dia kuyukidilangana bua tshilumbu

  • Pikalabi ne: ndîba dia wewe kuteleja, wepuke kukosa mukuebe ku dîyi. Neupete pebe dîba dia wewe kuakula

 TELEJA NE UMVUA

TSHIDI BIBLE WAMBA: “Nunangangane bikole. Nuikale ba kumpala mu dipesha bakuabu bunême.” (Lomo 12:10) Mushindu uudi uteleja udi ne mushinga wa bungi. Dienzeja bua kumvua mmuenenu wa muena dibaka nebe, ‘uditeka pa muaba wende ne budipuekeshi.’ (1 Petelo 3:8; Yakobo 1:19) Kuenji anu bu udi uteleja patupu. Koku mushindu, lekela biudi wenza ne ntuma ntema yebe yonso kudi muena dibaka nebe anyi mulombe bua nulue kuyukila bualu abu pashishe. Wewe wangata muena dibaka nebe bu mulunda webe wa pa muoyo kuyi umumona bu muluishi, kuakumukuatshila ‘tshiji lukasa’ to.—Muambi 7:9.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Tungunuka ne kuteleja muena dibaka nebe ne meji mimpe, nansha biudi umvua kabiyi bikusankisha

  • Umvua bidi bisokome mu mêyi adiye wamba. Tabalela jeste idiye wakula nayi ne dîyi diende

KUMBAJAYI DIPANGADIKA DIENU

TSHIDI BIBLE WAMBA: ‘Mudimu wonso udi uvudijila muntu bintu, kadi tshiakulakula tshidi tshivuija muntu mupele.’ (Nsumuinu 14:23) Kumvuangana bua mushindu muimpe wa kujikija bualu ki nkujikija tshilumbu to. Nudi ne bua kukumbaja mapangadika anudi bangate. Bidi mua kunulomba madikolela a bungi, kadi kudienzeja nunku kudi ne mushinga wa bungi. (Nsumuinu 10:4) Nuenu nuenza mudimu pamue bu balunda, nenupete “difutu dimpe” bua mudimu wenu mukole.—Muambi 4:9.

TSHIUDI MUA KUENZA:

  • Umvuanganayi bua tshidi yonso wa kunudi mua kuenza bua kujikija tshilumbu tshinudi natshi

  • Ku musangu ne ku musangu, konkonona bua kumona muudi uya kumpala