PAUDI wenda uyisha ku nzubu ne ku nzubu, udi umvua muadi wa tshipungi ku bule. Muadi watshi udi wenda anu ukola. Paudi utuadija kuyukila ne muntu ku nzubu udi ulonda, unudi nuyisha nende udi upeta ditanaji padi kashinyi ka bampulushi katekesha lubilu ne kimana. Munene wa bampulushi udi upatuka mu kashinyi, usemena ne webeja ne: “Nuenu ke bantu babidi badi baya ku nzubu ne ku nzubu nuenda nulongesha malu a mu Bible anyi? Kudi bantu badi banufunde.” Nudi numuandamuna ne kanemu konso, nuleja munudi Bantemu ba Yehowa. Tshidi tshienzeka pashishe ntshinyi?

Bidi bilondeshila nsombelu. Mbulamatadi wa mu ditunga dienu utu wangata Bantemu ba Yehowa mushindu kayi? Utuku ubapesha budikadidi bua kutendelela anyi? Bikalabi nanku, mbualu bena Kristo nebe ba bungi mbaluangane munkatshi mua bidimu bia bungi bua ‘kuakuila lumu luimpe ne bua kulujadika kumpala kua bakokeshi.’ (Filip. 1:7) Nansha biwikala muaba kayi, kuelangana meji bua miyuki ya mishindu idi Bantemu ba Yehowa batshimune ku tubadi kudi mua kukolesha ditabuja diebe bikole. Mu tshitupa etshi, netukonkonone imue ya ku miyuki idi ikemesha eyi. Ditshimuna dietu didi tshijadiki tshinene tshia mudi Bukalenge buikale bualu bulelela, bualu katuvua mua kutshimuna nunku ku bukole buetu nkayetu to.