Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible utu ulongesha tshinyi menemene?

TSHISAKIDILA

Yezu Kristo ke Masiya uvuabu balaye

Yezu Kristo ke Masiya uvuabu balaye

BUA kutuambuluisha bua kumanya Masiya, Yehowa Nzambi wakasaka baprofete ba bungi bua kufundabu mu Bible bua diledibua, mudimu ne lufu lua eu uvuabu balaye bua kulua kusungila bantu. Milayi yonso eyi yakakumbana mu Yezu Kristo. Mmijalame ne idi ileja malu onso mu mushindu wa dikema. Tuanjayi kukonkonona imue milayi ivua imanyisha malu avua ne bua kuenzeka ku diledibua dia Masiya ne ku buana buende.

Muprofete Yeshaya wakamanyisha ne: Masiya uvua ne bua kuledibua mu dîku dia Mukalenge Davidi. (Yeshaya 9:7) Yezu wakaledibua mu dîku dia Davidi.—Matayo 1:1, 6-17.

Mika uvua pende muprofete wa Nzambi wakamba ne: muana eu uvua ne bua kulua mukalenge ne uvua ne bua kuledibua mu “Betelehema Efelata.” (Mika 5:2) Pakalelabu Yezu, kuvua misoko ibidi mu Isalele ivua ne dîna dia Betelehema. Musoko umue uvua lua ku Nord, pabuipi ne Nazaleta ne mukuabu uvua pabuipi ne Yelushalema mu Yuda. Bavua babikila kumpala Betelehema uvua pabuipi ne Yelushalema ne: Efelata. Ke musoko uvua Yezu muledibue anu muvua mulayi mumanyishe!—Matayo 2:1.

Mulayi mukuabu wa mu Bible wakaleja ne: Nzambi uvua ne bua kubikila Muanende bua ‘kumukaye mu Ejipitu.’ Bakaya ne Yezu mu Ejipitu patshivuaye muana. Bakapingana nende mu Isalele panyima pa lufu lua Helode ne kukumbajabu mulayi eu.—Hoshea 11:1; Matayo 2:15.

Mu kazubu [“Milayi idi itangila Masiya”], mvese idi muinshi mua tshiena-bualu tshia “Mulayi” idi ileja tshivua ne bua kufikila Masiya. Udi mua kufuanyikija mvese eyi ne idibu bafunde muinshi mua tshiena-bualu tshia “Dikumbana.” Kuenza nunku nekukuleje ne: Bible udi wamba bulelela.

Paudi ukonkonona mvese eyi, uvuluke ne: bakafunda eyi idi yakula bua milayi bidimu nkama ya bungi kumpala kua diledibua dia Yezu. Yezu wakamba ne: ‘Budibu nabu mbua kushikija malu onso akafundabu bualu buanyi mu mikenji ya Mose ne mu luseke lua baprofete ne mu misambu.’ (Luka 24:44) Anu muudi mua kubimona mu Bible webe, milayi eyi yakakumbana mu kanungu ne kanungu!

MILAYI IDI ITANGILA MASIYA
BUALU MULAYI DIKUMBANA
Muledibue mu tshisa tshia Yuda Genese 49:10 Luka 3:23-33
Mulela kudi nsongakaji utshivua kamama Yeshaya 7:14 Matayo 1:18-25
Wa mu dîku dia Mukalenge Davidi Yeshaya 9:7 Matayo 1:1, 6-17
Yehowa wakamba ne: uvua Muanende Musambu 2:7 Matayo 3:17
Bantu kabakamuitabuja Yeshaya 53:1 Yone 12:37, 38
Wakabuela mu Yelushalema pa mpunda Zekâya 9:9 Matayo 21:1-9
Mutungila kudi muena diende Musambu 41:9 Yone 13:18, 21-30
Mutungila bua mpalata 30 Zekâya 11:12 Matayo 26:14-16
Mupuwe kumpala kua bakamufunda Yeshaya 53:7 Matayo 27:11-14
Bakela nshobo bua bilamba biende Musambu 22:18 Matayo 27:35
Bakamupenda pavuaye ku mutshi Musambu 22:7, 8 Matayo 27:39-43
Kabakatshibula mufuba wende nansha umue Musambu 34:20 Yone 19:33, 36
Bakamujika ne babanji Yeshaya 53:9 Matayo 27:57-60
Bakamubisha kumpala kua kubolaye Musambu 16:10 Bienzedi 2:24, 27
Wakasomba ku dia balume dia Nzambi Musambu 110:1 Bienzedi 7:56

← Tangila nshapita