Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Lumu Luimpe Lua Kudi Nzambi!

 DILONGESHA DIA 6

Bafue badi mua kupeta kabidi muoyo anyi?

Bafue badi mua kupeta kabidi muoyo anyi?

1. Mbualu kayi buimpe butudi batekemene bua bantu batudi bafuishe?

Yezu uvua ne mulunda wende uvua musombele pabuipi ne Yelushalema, mu musoko wa Betaniya; diende divua Lazalo. Mulunda wende eu wakafua. Yezu wakalua kufika ku Betaniya, Lazalo mumane kufua kukavua matuku anayi. Ke Yezu kuyaye ku lukita ne Mâta ne Mariya (bayayende ba Lazalo). Katantshi kakese, bantu ba bungi kufika pabu ku lukita aku. Mpindieu, Yezu kubishaye Lazalo ku lufu. Udi mua kumvua muvua Mâta ne Mariya basanke anyi?Bala Yone 11:21-24, 38-44.

Mâta ukavua mumanye ne: bafue nebabike. Uvua mumanye ne: Yehowa neabishe bafue bua bikale kabidi ne muoyo pa buloba.Bala Yobo 14:14, 15.

2. Tshitu tshienzekela muntu padiye ufua ntshinyi?

Nzambi wakambila Adama ne: “Udi lupuishi, newandamuke kabidi lupuishi.”GENESE 3:19MMM.

Nzambi wakenza bantu ne buloba. (Genese 2:7; 3:19) Tuetu bantu katuena bifukibua bia mubidi wa nyuma, bidi bivuale mubidi wa mashi ne mâyi to. Tudi bifukibua bidi ne mashi ne mâyi. Kakuena tshitupa tshietu kampanda tshitu tshishala ne muoyo patudi tufua to. Patudi tufua, buongo buetu budi bufua pabu, meji atudi tuela adi ajimina. Ke bualu kayi, pakabika Lazalo ku lufu, kavua muambe bualu nansha bumue bua ku bafue to, bualu bafue kabatu bamanye bualu nansha bumue to.Bala Musambu wa 146:4; Muambi 9:5, 6, 10.

 Nzambi utuku ukengesha bantu mu kapia padibu bafua anyi? Bu mudi Bible uleja patoke ne: bafue ki mbamanye bualu nansha bumue, dilongesha dia iferno wa kapia ndia dishima, didi dipendesha Nzambi. Kukengesha bantu mu kapia mbualu butu butonda Nzambi bikole.Bala Yelemiya 7:31.

3. Tudiku mua kuyukila ne bafue anyi?

Bafue kabena mua kuakula anyi kumvua to. (Musambu 115:17) Bamue banjelu batu bantu babi, batu bababikila ne: bademon. Bademon aba batu bayukila ne bantu, batu benza bua bantu bele meji ne: badibu bayukila nabu mbantu bakadi bafue anyi mbakishi. (2 Petelo 2:4) Yehowa mmukandike bantu bua kukeba bua kuyukila ne bafue.Bala Dutelonome 18:10, 11.

4. Mbanganyi babishabu ku lufu?

Bantu ba bungi badi bafue nebabike bua kuikala ne muoyo pa buloba. Nansha bamue bantu bavua benze malu mabi bua muvuabu kabayi bamanye Nzambi, nebabishibue pabu.Bala Luka 23:43; Bienzedi 24:15.

Bantu babishabu ku lufu nebalonge bulelela bua malu a Nzambi, bamue nebaleje mudibu bitabuje Yezu pikalabu bamutumikila. (Buakabuluibua 20:11-13) Bonso bikala mua kuenza malu mimpe nebasombe pa buloba bua kashidi.Bala Yone 5:28, 29.

5. Dibika dia bantu ku lufu didi ditulongesha tshinyi bua Yehowa?

Tudi batekemene ne: bantu nebabike ku lufu bualu Nzambi uvua mutume Muanende bua kutufuila. Nunku, dibika dia bantu ku lufu didi dituleja dinanga ne muoyo muimpe wa Yehowa. Pabika bantu ku lufu, wewe newanji kukeba nganyi?Bala Yone 3:16; Lomo 6:23.