Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Lumu Luimpe Lua Kudi Nzambi!

 DILONGESHA DIA 4

Yezu Kristo nnganyi?

Yezu Kristo nnganyi?

1. Utu mufuke Yezu nnganyi?

Nngikadilu kayi ivua nayi Yezu ivua yenza bua bantu bikale baya kudiye?MATAYI 11:29; MÂKO 10:13-16.

Yezu uvua mushilangane netu, bualu kumpala kua kuledibuaye pa buloba, uvua mu diulu ne mubidi utudi katuyi mua kumona to; wa buena wa banjelu. (Yone 8:23) Nzambi utu mufuke Yezu kumpala kua bifukibua bikuabu bionso. Uvua muambuluishe Tatuende bua kufuka bintu bikuabu bionso. Yeye ke tshifukibua tshimuepele tshitu Yehowa mudifukile nkayende. Ke bualu kayi badi bamubikila ne: Muana “mulela umuepele” wa Nzambi. (Yone 1:14) Yezu uvua wenza mudimu bu Muleji-mpala wa Nzambi. Ke bualu kayi badi bamubikila kabidi ne: “Dîyi.”Bala Nsumuinu 8:22, 23, 30; Kolosayi 1:15, 16.

2. Yezu wakalua pa buloba bua tshinyi?

Tangila mushindu uvua Nzambi mutume Muanende pa buloba: Nzambi wakangata muoyo wa Yezu mu diulu, kuwelaye mu difu dia Mariya. Mariya uvua nsongakaji muena Yuda, kavua muanji kumanya mulume to. Nunku, Yezu kavua ne muntu pa buloba uvua tatuende to. (Luka 1:30-35) Yezu wakalua pa buloba bua malu asatu aa: 1) kutulongesha bulelela bua bidi bitangila Nzambi, 2) kutuleja mua tuetu kuenza disua dia Nzambi nansha mu ntatu, ne 3) kufila muoyo wende uvua kauyi bubi bu tshintu “tshia kupikula natshi bantu.”Bala Matayi 20:28.

3. Tudi dijinga ne mulambu wa Yezu bua tshinyi?

Mulambu wa Yezu mmuenze bu tshintu tshidibu bafuta bua kulekesha muntu udibu basua kushipa. (Ekesode 21:29, 30) Nzambi kavua mufuke bantu bua bikale bakulakaja ne bafua to. Tudi tuamba nanku bua tshinyi? Muntu wa kumpala uvua Nzambi mufuke pa buloba  uvua Adama. Nzambi wakamuambila ne: bu yeye mua kuenza tshidi Bible ubikila ne: “bubi,” uvua ne bua kufua. Nunku, bu Adama kayi muenze bubi, kavua mua kufua to. (Genese 2:16, 17; 5:5) Bilondeshile Bible, lufu ‘luakalua’ pa buloba bua Adama. Nunku, Adama wakashila ndelanganyi yende yonso bubi ne lufu. Ke bualu kayi, tudi dijinga ne mulambu wa kutupikula nawu ku lufu lutudi bapetele kudi Adama.Bala Lomo 5:12; 6:23.

Kadi uvua mua kufila mulambu eu bua kutupikula ku lufu nnganyi? Padi muntu ufua, udi ufuta tshibawu tshia bubi buende yeye nkayende. Kakuena muntu muena bubi udi mua kufila tshintu bua kupikula natshi bakuabu ku bubi to.Bala Musambu wa 49:7-9.

4. Yezu wakafua bua tshinyi?

Yezu uvua mushilangane netu bualu yeye kavua ne bubi to. Ke bualu kayi kavua mua kufua bua mibi yende to, kavua muenze bualu bubi nansha bumue to. Kadi wakafua bua mibi ya bantu bakuabu. Nzambi wakatuma Muanende bua atufuile; bidi bileja ne: uvua munange bantu bikole be! Yezu wakaleja pende muvuaye mutunange bualu wakatumikila Tatuende, kufilaye muoyo wende bua mibi yetu.Bala Yone 3:16; Lomo 5:18, 19.

5. Yezu udi wenza tshinyi mpindieu?

Pavua Yezu pa buloba, uvua muondope babedi, mubishe bafue, mupandishe ne bantu bavua mu njiwu. Nunku wakaleja malu enzelaye bantu bonso badi batumikila mikenji ya Nzambi. (Matayi 15:30, 31; Yone 5:28) Pakafua Yezu, Nzambi wakamubisha ku lufu ne mubidi utudi katuyi mua kumona to. (1 Petelo 3:18) Yezu wakanji kusomba ku dia balume dia Nzambi too ne pakalua Nzambi kumupesha bukokeshi bua kuikala Mukalenge pa buloba bujima. (Ebelu 10:12, 13) Mpindieu, Yezu udi Mfumu mu diulu. Bayidi bende badi benda bayisha lumu luimpe elu pa buloba bujima.Bala Danyele 7:13, 14; Matayi 24:14.

Bu mukadi Yezu Mfumu, ukadi pa kuenza mudimu ne bukokeshi buende bua kujikija makenga ne kubutula badi baakebesha. Bantu bonso badi bitabuja Yezu ne bamutumikila, nebapete muoyo mu mparadizu pa buloba.Bala Musambu wa 37:9-11.