MUSHINGA:

  • Bidi bikengela kuikala ne ditabuja bua kusankisha Nzambi bimpe.—Eb 11:6

  • Kuikala ne ditabuja mu milayi ya Nzambi kudi kutuambuluisha bua kunanukila mu ntatu.—1Pt 1:6, 7

  • Dipangila dia ditabuja didi mua kufikisha muntu ku mpekatu.—Eb 3:12, 13

MUA KUPETA DITABUJA:

Mmunyi mundi mua kukolesha ditabuja dianyi meme ne dia bena mu dîku dianyi?

NUMONE FILME WA IPATSHILA MALU ADI AKOLESHA LULAMATU: DITABUJA, PASHISHE NUANDAMUNE NKONKO EYI:

  • “Ditabuja didi kadiyi ne lubombo” ntshinyi? (1Tm 1:5)

  • Bua kukolesha ditabuja dietu, mmalu kayi adi mua kutunyanga atudi ne bua kuepuka?

  • Bua tshinyi nebikengele kuikala ne ditabuja mu dikenga dinene? (Eb 10:39)