Bikatuku bikukolele bua kuyisha anyi? Ba bungi ba kutudi badi mua kuandamuna ne: Eyowa. Bua tshinyi? Pamuapa bualu mu teritware wetu bantu batu batuluisha anyi kabayi batuteleja anyi tutu tutshina bua kuyukila ne bantu batudi katuyi bamanye. Bushuwa, malu aa adi mua kukepesha disanka dietu. Nansha nanku, tudi tutendelela Nzambi wa disanka udi musue bua tumuenzele mudimu ne disanka. (Mis 100:2; 1Tm 1:11) Mmalu mimpe kayi asatu adi atuenza disanka dia kuyisha?

Bua kumpala: tudi tumanyisha mukenji wa ditekemena. Lelu nansha mudi ditekemena dienda dikepa mu bantu, tudi mua kuwuja mioyo yabu ne “lumu lua diakalengele.” (Yes 52:7) Kadi lumu luimpe lua Bukalenge bua Nzambi ludi mua kutuwuja petu ne disanka. Kumpala kua kuya mu buambi, elangana meji bua masanka atuala Bukalenge bua Nzambi pa buloba.

Buibidi: lumu luimpe lutudi tuyisha ludi luambuluisha bantu ku mubidi ne mu nyuma. Badi balonga mua kulekela bienzedi bibi ne kupeta diakalenga dia muoyo wa tshiendelele. (Yes 48:17, 18; Lom 1:16) Tudi mua kudifuanyikija bikale mu mudimu wa dienda dikeba bantu bua kubasungila. Nansha mudi bamue bantu babenga bua tubasungile, tudi tuenda tukeba badi basue kusungidibua.—Mat 10:11-14.

Buisatu, ne budi ne mushinga wa bungi: diyisha dietu didi ditumbishisha Yehowa. Utu wangata mudimu wetu wa kuyisha ne mushinga wa bungi. (Yes 43:10; Eb 6:10) Bualu bukuabu: utu utupesha nyuma wende ne tshianza tshilekelela bua tukumbaje mudimu eu. Ke bualu kayi, lomba Yehowa disanka, bualu didi difumina ku nyuma muimpe. (Gal 5:22) Yeye mutuambuluishe, tudi mua kutshimuna ntatu yetu ne kuyisha ne dikima. (Bz 4:31) Dîba adi, nansha bantu ba mu teritware wetu batuenzele tshinyi, netuikale ne disanka mu mudimu wa kuyisha udibu batupeshe.—Yhz 3:3.

Udi musue kuikala ne lungenyi kayi mu buambi? Mmunyi muudi mua kuleja disanka?

MONAYI FILME WA DILONGELA NE ELANGANE MEJI BUA UPETULULE DISANKA, PASHISHE NUANDAMUNE NKONKO IDI ILONDA EYI:

  • Nansha tuyisha bikole ngondo yonso, bua tshinyi tudi ne bua kuangata tshibidilu tshia kudilongela malu a mu nyuma ne mushinga wa bungi?

  • Leja mushindu utudi mua kuidikija Marie.

  • Utu upeta dîba dia kuelangana meji bua Dîyi dia Nzambi dîba kayi?

  • Pautu uyisha lumu luimpe, tshitu tshikusankisha ntshinyi?