MUSHINGA:

Filme idi ilenga mioyo ya bantu bualu badi bamona bimfuanyi ne bumvua mêyi. Idi ikoka ntema yabu ne badi bashala bayivuluka munda mua matuku a bungi. Yehowa mmushiye tshilejilu tshitambe buimpe tshia dienza mudimu ne bintu bidi bimueneka bua kulongesha.—Bz 10:9-16; Bua 1:1.

Filme wa Nzambi utu ne Dîna anyi?, wa Muena Bible nnganyi? ne wa Tshidi tshitujadikila ne: Bible udi ne malu malelela ntshinyi? nya kuela panudi mu dilongesha 2 ne 3 dia broshire wa Lumu luimpe. Filme wa Bua tshinyi kulonga Bible?, wa Mmushindu kayi utu dilonga dia Bible dienzeka? Ne wa Tshitu tshienzeka ku Nzubu wa Bukalenge ntshinyi? idi ikankamija bantu bua kulonga netu Bible ne kubuela mu bisangilu bietu. Tudi mua kuela kabidi filme yetu idi ne malu masunguluke adi apetangana ne malu atudi tulonga ne muntu.—km 5/13 3.

TSHIA KUENZA:

  • Dianjila kuambula filme uudi musue kuleja muntu uudi uyisha

  • Longolola lukonko lumue anyi ibidi yiwandamuna ne filme

  • Nutangile nende filme

  • Nuyukidilangane bua malu a mushinga adimu

TETABI KUENZA NUNKU:

  • Tangila panyima pa trakte yetu, uleje muntu kode wa kubuela nende mu Enternete bua kumona filme wa Bua tshinyi kulonga Bible?

  • Leja muntu filme wa Tshidi tshitujadikila ne: Bible udi ne malu malelela ntshinyi?, pashishe umupeshe broshire wa Lumu luimpe bua kukonkonona nende mu tshikoso dilongesha 3