Kuvuija muntu muyidi kudi bu kuibaka nzubu. Bua kumuibaka bimpe tudi ne bua kumanya mua kuenza mudimu bimpe ne biamu bia mudimu bitudi nabi. Tudi nangananga ne bua kumanya mua kuyisha bimpe ne Dîyi dia Nzambi didi tshia mudimu tshietu tshinene. (2Tm 2:15) Tudi kabidi ne bua kuenza mudimu bimpe ne mikanda mikuabu ne filme idi mu Bintu bietu bia kulongesha nabi bua kuvuija bantu bayidi. *

Mmushindu kayi uudi mua kuakaja dilongesha diebe ne biamu bidi mu Bintu bietu bia kulongesha nabi? 1) Lomba mutangidi wa kasumbu kenu ka buambi bua akuambuluishe, 2) yisha ne mumanyishi mupiluke anyi mpanda-njila, ne 3) tungunuka ne kutumikila ngenyi idibu bakupesha. Paudi upiluka mu diyisha ne mikanda ne filme eyi, neupete disanka mu mudimu wa luibaku lua mu nyuma eu.

BIBEJIBEJI

BROSHIRE

MIKANDA

TRAKTE

FILME

MABEJI A DIBIKILA

TUARTE TUA JW.ORG

^ tshik. 3 Kudi mikanda mikuabu idi kayiyi mu Bintu bietu bia kulongesha nabi, ayi bavua bayipatuile anu bantu kampanda basunguluke. Tudi mua kuyisha nayi tuetu bamone ne: mbikumbane.