DIPATUKA
Mêyi
Tshimfuanyi

Yelemiya uvua mua kuikala ne bidimu bitue ku 25 pavua Yehowa mumusungule bua kuikalaye muprofete. Yelemiya wakadimona kayi mukumbane bua kuenza mudimu awu, kadi Yehowa wakamujadikila ne: uvua ne bua kutungunuka ne kumukuatshisha.

  1. 647

    Ditekibua dia Yelemiya bu muprofete

  2. 607

    Dibutuka dia Yelushalema

  3. 580

    Ndekelu wa difunda dia mukanda wa Yelemiya

Bidimu bionso mbia kumpala kua Yezu