Kutuadijila mu ngondo wa 1 wa 2018, mu tshisangilu tshia munkatshi mua lumingu nemuikale mamanyisha a kudilongela nawu Bible ne bindidimbi ne mêyi makuata bia mu Bible—Nkudimuinu wa bulongolodi bupiabupia (nwtsty) wa kudilongela nende ku Enternete, nansha yeye kayi muanji kuikalaku mu muakulu wenu. Kakuyi mpata, malu aa neakuambuluishe bikole mu dilongolola diebe dia tshisangilu. Kabidi neakusemeje pabuipi menemene ne Yehowa Tatu wetu wa dinanga!