11:6-9

Muvua mulayi wa buprofete eu mukumbanyine bena Isalele

  • Pavua bena Isalele bafuma ku bupika mu Babilone batangile kuabu, nansha pakavuabu mu buloba buabu, kabavua ne bua kutshina nyama ya luonji anyi bantu bavua bu nyama ya luonji to.—Ezl 8:21, 22

Mudi mulayi wa buprofete eu ukumbana matuku etu aa

  • Dimanya dia Yehowa ndishintulule bantu ba bungi. Bantu bavua ne tshikisu kumpala mbalue mpindieu bena ditalala. Dimanya dia Yehowa ndikebeshe mparadizu wa mu nyuma pa buloba bujima

Muakumbana mulayi wa buprofete eu kumpala eku

  • Buloba bujima nebulue mparadizu, muaba wikala ditalala ne bukubi anu muvua Nzambi mulongolole ku ntuadijilu. Kakuakuikala tshifukibua nansha tshimue, anyi muntu peshi nyama bienzelangana bibi

Dimanya dia Nzambi diakashintulula Paulo

  • Patshivuaye Mufalese, uvua wenza malu bu nyama.—1Tm 1:13

  • Dimanya dijalame diakashintulula bumuntu buende.—Kls 3:8-10