2:28, 29

Bena Kristo bela manyi badi benza mudimu wa diamba mêyi a buprofete. Badi bakula bua “malu manene a dikema a Nzambi” ne bamanyisha ‘lumu luimpe lua Bukalenge’. (Bz 2:11, 17-21; Mat 24:14.) Mikoko mikuabu idi ibakuatshisha padiyi yenza payi mudimu au

2:32

Kubila dîna dia Yehowa kudi kumvuija:

  • Kudimanya

  • Kudinemeka

  • Kueyemena muena dîna edi ne kumutekemena

Diebeja ne: ‘Mmunyi mundi mua kukuatshisha bela manyi mu mudimu wabu wa diamba mêyi a buprofete eu?’