DIPATUKA
Mêyi
Tshimfuanyi

Bakalenge ba bukalenge bua Yuda bua ku sud bua bisa bibidi

997

Lehabama: bidimu 17

980

Abiya (Abiyama): bidimu 3

978

Asa: bidimu 41

937

Yehoshafata: bidimu 25

913

Yolama: bidimu 8

b. 906

Ahazaya: tshidimu 1

b. 905

Mukalenge mukaji Atalaya: bidimu 6

898

Yoasha: bidimu 40

858

Amasaya: bidimu 29

829

Uziya (Azaya): bidimu 52

 Bakalenge ba bukalenge bua Isalele bua ku nord bua bisa dikumi

997

Yalobama: bidimu 22

b. 976

Nadaba: bidimu 2

b. 975

Bâsha: bidimu 24

b. 952

Ela: bidimu 2

Zimeli: matuku 7 (b. 951)

Omeli ne Tibeni: bidimu 4

b. 947

Omeli (nkayende): bidimu 8

b. 940

Ahaba: bidimu 22

b. 920

Ahazaya: bidimu 2

b. 917

Yolama: bidimu 12

b. 905

Yehu: bidimu 28

876

Yehoaza: bidimu 14

b. 862

Yehoaza ne Yoasha: bidimu 3

b. 859

Yoasha (nkayende): bidimu 16

b. 844

Yalobama II: bidimu 41

  • Mêna a baprofete

  • Yoele

  • Eliya

  • Elisha

  • Yona

  • Amosa